Artikkel om Ksat og Galileo i Dagens Næringsliv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I Dagens Næringsliv 3. juli kan man lese om Kongsberg Satellite Services (Ksat) og deres rolle i Galileo-prosjektet.

I Dagens Næringsliv 3. juli kan man lese om Kongsberg Satellite Services (Ksat) og deres rolle i Galileo-prosjektet.

 

Lenke til artikkel (PDF-format)