Overføring av grunnleie

Overføring av leierett til grunn krever at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samtykker til overføringen.

Skal du selge boligen, hytta, leiligheten eller næringseiendommen din må NFD som grunneier samtykke til overføring av eksisterende leieavtale eller tilby ny grunnleieavtale til kjøper. Dette er fordi du kun leier grunnen der bygningen står, og grunneier (staten ved NFD) må derfor gi tillatelse til at leieretten til grunnen overføres fra deg til kjøper.

Søknad om samtykke til overføring eller søknad om ny grunnleieavtale sendes til postmottak@nfd.dep.no. Søknadsprosessen foregår i tre etapper:

 1. Innsendelse av søknad
 2. Behandling av søknad
 3. Tinglysning av eierskifte

Dersom du engasjerer en megler så er det megler som kontakter grunneier om dette. Du må gjøre megler oppmerksom på at det er staten ved NFD som eier grunnen.

Dersom du velger å ikke engasjere en megler, må du selv kontakte NFDs lokalkontor på Svalbard angående søknadsprosessen. Det vi trenger fra deg for å behandle en slik henvendelse er:

 1. Ferdig utfylt og signert skjøte,
 2. Kontaktinformasjon om kjøper 
 3. kopi av grunnleieavtale (om du har).

Gjelder overføringen skifte gjennom arv må du også sende inn:

 • kopi av skifteattest
 • hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte

Etter at vi har mottatt dokumentene ferdig utfylt fra deg vil søknaden behandles. Du får svar fra oss pr. e-post eller post.

Etter at overføringen er godkjent av NFD som grunneier skal overføringen tinglyses. Tinglysing er offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom. NFD forutsetter at alle eiendomsoverføringer og grunnleieavtaler til eiendommer på Svalbard er tinglyst.

Eiendomsoverføringer tinglyses av Kartverket. For å tinglyse et eierskifte må du sendes inn følgende dokumenter til Kartverket:

 • Signert skjøte
 • Originalt samtykke fra grunneier eller signert grunnleieavtale

Ved overføring av eiendom ved arv skal det i tillegg sendes inn:

 • Skifteattest
 • Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte

 

Kartverket gir veiledning om hvordan du tinglyser.

Ring oss gjerne i forkant så vi kan veilede deg på telefon.