Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 27 bilaterale frihandelsavtaler med 37 land, hvorav 25 av avtalene er gjennom EFTA-samarbeidet. En rekke forhandlinger om nye frihandelsavtaler er igangsatt.

 

Pågående forhandlinger:

 
Algerie Malaysia
India Russland/Hviterussland/Kasakhstan
Indonesia Thailand
Kina Vietnam

Frihandelsavtaler:

 
Albania Marokko
Bosnia-Hercegovina Mexico
Canada Montenegro
Chile Palestina
Colombia Peru
Mellom-Amerika (Costa Rica og Panama) Serbia
Egypt Singapore
Gulf Cooperation Council (GCC) Sør-Korea
Hongkong Den sørafrikanske tollunion (SACU)
Israel Tunisia
Jordan Tyrkia
Libanon Ukraina
Makedonia   

Samarbeidserklæringer:

 
Filippinene Mongolia
Georgia Myanmar
Mauritius Pakistan
MERCOSUR  

 

Bilaterale handelsavtaler
I tillegg til frihandelsavtalene inngått gjennom EFTA-samarbeidet har Norge frihandelsavtaler med Færøyene og med Grønland.

 

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og omfatter 27 EU-land samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gir et felles regelverk for handel og økonomiske forbindelser. På de områder avtalen omfatter, skal EØS utgjøre ett marked hvor EØS-borgere og -bedrifter skal behandles på lik linje som EU-medlemmene. For mer informasjon om EØS-avtalen kan du gå inn på både Nærings- og fiskeridepartementets EØS-side og Utenriksdepartementets Europaportal

 

EFTA-konvensjonen
EFTA-konvensjonen danner grunnlaget for EFTA og regulerer handelen mellom EFTA-statene. Fordi EØS-avtalen regulerer handelsforholdet mellom Island, Liechtenstein og Norge, vil EFTA-konvensjonen i praksisk kun anvendes mellom Sveits og de tre EFTA-statene som er part i EØS-avtalen.