Fagartikler om handelsavtaler

På denne siden vil du finne lenker til fagartikler om EFTAs handelsavtaler og norske handelsforhold.

Denne siden ble sist oppdatert 19. oktober 2009.


Relevante fagartikler

På norsk
Norske handelsinteresser i Kina, Japan, India og Russland (Menon publikasjon, 01/2007)

Norges tollpreferanser for import fra u-land (Arne Melchior, 2005) 

EFTAs frihandelsavtaler: Betydning for Norge (Arne Melchior, 2004) 

Norge, EFTA og det globale kappløp for frihandelsavtaler (Arne Melchior, 2004) 

Tollnedtrapping for industrivarer i WTO. Virkninger for Norge (Per Botolf Maurseth, 2004)

Regionale og bilaterale handelsavtaler i Latin-Amerika (Hege Medin, 2003)

Norsk utenrikshandel, markedspotensial og handelshindringer (Per Botolf Maurseth, 2003)
  

På engelsk
Trade barriers and export potential: Gravity estimates for Norway's exports (Arne Melchior, Jinghai Zheng og Åshild Johnsen, 2009)

Environmental consequences of a Norwegian-Chinese Free Trade Agreement (Econ Pöyry, 2009)

A global race for free trade agreements. From the most to the least favoured nation treatment? (Arne Melchior, 2003)

The intangible globalisation. Explaining the Patterns of International Trade in Services (Leo Grünfeld og Andreas Moxnes, 2003)Klikk her for å lese andre NUPI publikasjoner.


Søk etter flere fagartikler

På norsk
Klikk her for å søke etter fagartikler om EFTAs handelsavtaler på norsk.

Klikk her for å søke etter fagartikler om handelsavtaler på norsk.

På engelsk
Klikk her for å søke fagartikler om EFTAs handelsavtaler på engelsk.

Klikk her for å søke fagartikler om handelsavtaler på engelsk.

 

Til toppen