Hva betyr TTIP for Norge?

Norge er ikke del av forhandlingene om en TTIP-avtale, men en avtale vil også ha konsekvenser for Norge og norsk økonomi.

EU og USA er våre viktigste handelspartnere, og Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Økt vekst og kjøpekraft som følge av TTIP vil være gunstig for norsk økonomi. Samtidig vil konkurransesituasjonen for enkelte sektorer kunne bli forverret.

Dersom EU som en del av TTIP inngår avtaler om gjensidig godkjenning av regelverk og testing med USA blir disse ikke en del av EØS-avtalen. Bedrifter i EU vil dermed ha færre handelshindringer overfor USA enn norske bedrifter.

Et regulatorisk samarbeid mellom EU og USA i TTIP kan påvirke EU-kommisjonens forslag til nytt EØS relevant EU-regelverk. Innføring av nytt regelverk i EU vil fortsatt være avhengig av Rådets og EU-parlamentets godkjenning. Økt grad av konvergerende regelverk mellom EU og USA vil føre til lavere handelsbarrierer mellom USA og EØS-området. Dette vil være positivt også for norsk næringsliv.

TTIP kan ikke endre selve EØS-avtalen, og TTIP kan ikke direkte endre regelverk som det er referert til i avtalens vedlegg, og som oppdateres når EU endrer sitt regelverk.

Nærings- og fiskeridepartementet publiserte i april 2014 en rapport om mulige konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale. Rapporten tar for seg de fleste områdene det forhandles på i TTIP.