Hva er TTIP?

EU og USA startet forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap sommeren 2013. Norge deltar ikke i forhandlingene.

EU og USA forhandler om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (Transatlantic Trade and Investement Partnership – TTIP). Forhandlingene omfatter mer enn vanlige frihandelsavtaleforhandlinger. Partene har indikert at TTIP vil omfatte markedsadgang for varer, tjenester og offentlige anskaffelser, samt markedsadgang og beskyttelse for investeringer. I tillegg skal TTIP omfatte regelverkssamarbeid mellom EU og USA med vekt på åpenhet, gjensidig godkjenning og harmonisering av tekniske regler og prosedyrer, og samarbeid om utvikling av globale regler og prinsipper.

Det er fortsatt uvisst hvordan en endelig TTIP-avtale vil se ut og når forhandlingene vil ferdigstilles.

Kommisjonen forhandler på vegne av EU. United States Trade Representative (USTR) forhandler på vegne av USA.

De to forhandlingspartene har ikke tatt stilling til om andre land vil kunne tiltre avtalen når den er ferdigforhandlet, og hvilken form denne tilknytning eventuelt vil kunne få. I prinsippet er det ingenting i veien for at andre land kan slutte seg til avtaler som er forhandlet frem mellom to parter, dersom det er enighet om at man ønsker andre avtaleparter velkomne.

Nedenfor er det linker til de viktigste nettsidene for informasjon om TTIP-forhandlingene fra EU og USA.

Nettsider