Hva gjør Regjeringen?

Regjeringen følger forhandlingene nøye, innhenter relevant informasjon og formidler norske posisjoner og interesser overfor EU og USA.

Medlemmene i den norske regjeringen møter regelmessig sine kolleger i EU og USA, og som regel vil TTIP være på agendaen for møtene. EU orienterer også Norge regelmessig om EØS-relevant utvikling i TTIP-forhandlingene i forbindelse med EØS-komiteens møter. TTIP står også på agendaen i den handelspolitiske dialogen mellom USA og EFTA-landene (Norge, Sveits, Liechtenstein og Island).

Regjeringen er opptatt av å sikre samlede norske interesser på best mulig måte i lys av en TTIP-avtale. Regjeringen vil også bidra til en faktabasert debatt om TTIP og åpenhet om de vurderinger Regjeringen gjør om konsekvenser av TTIP for Norge og mulige norske veivalg. Regjeringen har derfor besluttet å gjennomføre en ekstern utredning som skal gi et bedre beslutningsgrunnlag ved vurdering av ulike veivalg for Norge.

Regjeringen ønsker å høre hva organisasjoner, sivilt samfunn og næringslivet mener om TTIP, og har gjennomført møter med næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, sjømatnæringen, landbruksorganisasjoner og sivilt samfunn for å få innspill til Regjeringens arbeid.

Innspill om TTIP kan sendes til postmottak@nfd.dep.no.