Forhandlinger om en transatlantisk handels- og investeringsavtale - TTIP

EU og USA startet forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap sommeren 2013 (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Norge deltar ikke i forhandlingene, men vår deltakelse i det indre marked gjennom EØS-avtalen og vår betydelige handel med EU og USA gjør at Norge blir påvirket av en TTIP-avtale.

TTIP

Hva er TTIP?

EU og USA startet forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap sommeren 2013. Norge deltar ikke i forhandlingene.

Hva betyr TTIP for Norge?

Norge er ikke del av forhandlingene om en TTIP-avtale, men en avtale vil også ha konsekvenser for Norge og norsk økonomi.

Næringsminister Monica Mæland ( H )

Hva gjør Regjeringen?

Regjeringen følger forhandlingene nøye, innhenter relevant informasjon og formidler norske posisjoner og interesser overfor EU og USA.

Aktuelt nå

NUPI skal lage ny TTIP-rapport

23.02.2016: NUPI har fått i oppdrag å lede arbeidet med en ny rapport om TTIP og konsekvensene for Norge.

Rapport fra Brussel etter fjortende forhandlingsrunde

29.07.2016 Utdrag - Næringsrådens rapport fra Brussel

Rapport fra Washington etter trettende forhandlingsrunde

20.05.2016 - Utdrag - Næringsrådens rapport fra Washington