13. forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til 13. forhandlingsrunde om en frihandelsavtale 20.-23. oktober 2015 i Hanoi. EFTA har for første gang ferdigstilt forhandlingene om et vedlegg om maritime transporttjenester. Kapittelet om handel og bærekraftig utvikling er også ferdigstilt.

Under runden ble det ført forhandlinger i ekspertgrupper om handel med varer, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling, samarbeid og kapasitetsbygging, investeringer, opprinnelsesregler, handelstiltak, rettslige og horisontale spørsmål og immaterialrett.

Til tross for fremgang hva gjelder vedlegget om maritime transporttjenester og handel og bærekraftig utvikling, var det generelt sett begrenset fremgang i forhandlingene.