EFTA og Georgia planlegger forhandlinger om en frihandelsavtale

EFTA og Georgia avholdt den 4. februar 2015 det andre møtet i blandet komité under samarbeidserklæringen fra juni 2012. Møtet fant sted i Georgias hovedstad Tbilisi og ble fra georgisk side ledet av viseminister Mikheil Janelidze fra Georgias departement for økonomi og bærekraftig utvikling og fra EFTAs side av ekspedisjonssjef Jan Farberg i Nærings- og fiskeridepartementet.

På EFTAs ministermøte i november 2014 ble EFTA-landene enige om å  innlede samtaler om en frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia. En frihandelsavtale mellom Georgia og EU trådte i kraft i september 2014.  På møtet i Tbilisi ble EFTA og Georgia enige om et opplegg for forhandlinger.  Det legges opp til en bred avtale som blant annet vil dekke handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterialrett og bærekraftig utvikling. Første forhandlingsrunde vil finne sted i september 2015.