EFTA og Malaysia har gjennomført fjerde forhandlingsrunde om en frihandelsavtale

Fjerde forhandlingsrunde om en frihandelsavtale mellom Malaysia og EFTA fant sted i Kuala Lumpur 5.-8. mai 2015. I likhet med de forutgående forhandlingsrundene ble det oppnådd god fremgang på en rekke område, spesielt hva gjelder markedsadgang for varer.

Det ble ført forhandlinger i ekspertgrupper om handel med varer, handel med tjenester, SPS, TBT, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, rettslige og horisontale spørsmål, investeringer, konkurranse, samarbeid, offentlige anskaffelser og IPR.

Grunnet Malaysias formannskap i ASEAN i 2015 samt landets deltakelse i de pågående forhandlingene om TPP (Trans-Pacific Partnership), er den femte forhandlingsrunden med EFTA planlagt å finne sted i Norge i oktober 2015.