Ellevte forhandlingsrunde med Vietnam

EFTA og Vietnam gjennomførte en bred forhandlingsrunde i Ho Chi Minh-byen 13.–16. januar 2015 med diskusjoner om alle deler av en frihandelsavtale.

Det ble oppnådd god fremdrift i forhandlingene om skipsfart og telekommunikasjon, to norske hovedprioriteringer i forhandlingene med Vietnam. Det gjenstår fortsatt mye arbeid i forhandlingene om toll for industrivarer, men partene oppnådde bedre forståelse av hverandres posisjoner. Vietnam krever bedre vilkår for sin eksport av landbruksvarer.

Neste møterunde er vil bli avholdt i Europa  uken som begynner 20. april, og det kan bli aktuelt med ytterligere én forhandlingsrunde, eventuelt ekspertmøter innen utvalgte områder før sommeren.