Endring av frihandelsavtalen med Albania

EFTA-statene og Albania undertegnet 18. september 2015 en protokoll for å inkludere et kapittel om handel og bærekraftig utvikling i den eksisterende frihandelsavtalen.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania ble undertegnet 17. desember 2009 og trådte i kraft mellom Norge og Albania 1. august 2011. På EFTAs ministermøte sommeren 2010 ble det besluttet at EFTA i alle pågående og fremtidige forhandlinger om frihandelsavtaler skal forhandle om å inkludere et eget kapittel om handel og bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn ba EFTA om at det inkluderes et kapittel om handel og bærekraftig utvikling i frihandelsavtalen med Albania. Albania aksepterte dette og protokoll for å endre avtalen ble undertegnet 18. september 2015.

Fra venstre: ambassadør Harald Neple (Norge), ambassadør Peter Matt (Liechtenstein), ambassadør Filloreta Kodra (Albania), ambassadør Didier Chambovey (Sveits) og ambassadør Martin Eyjolfsson (Island)