Endring av frihandelsavtalen med Serbia

Andre møte i Den blandede komité mellom EFTA-statene og Serbia fant sted 20. mai 2015 i Beograd. Norge ledet møtet på vegne av EFTA-statene. I forbindelse med møtet undertegnet partene en protokoll for å inkludere et kapittel om handel og bærekraftig utvikling i den eksisterende frihandelsavtalen.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia ble undertegnet 17. desember 2009 og trådte i kraft 1. juli 2011. På EFTAs ministermøte sommeren 2010 ble det besluttet at EFTA i alle pågående og fremtidige forhandlinger om frihandelsavtaler skal forhandle om å inkludere et eget kapittel om handel og bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn ba EFTA om at det inkluderes et kapittel om handel og bærekraftig utvikling i frihandelsavtalen med Serbia. Serbia aksepterte dette og forhandlinger om et slikt kapittel ble ferdigstilt 2. desember 2014. Protokoll for å endre avtalen ble undertegnet 20. mai 2015.