Femte forhandlingsrunde med Malaysia

Femte forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia fant sted i Oslo 6.-9. oktober 2015. Runden var positiv, men bar preg av at TPP-forhandlingene (Trans Pacific Partnership Agreement) ble ferdigstilt samme uke.

Det ble ført forhandlinger i ekspertgrupper om handel med varer, SPS, TBT, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling og handelstiltak. Forhandlingene om opprinnelsesregler og handelsfasilitering fant sted uken før.  Det er berammet egne ekspertmøter for handel med tjenester, konkurranse, immaterielle rettigheter og rettslige og horisontale spørsmål i november 2015.

Neste runde er berammet til Malaysia 15.-18. mars 2016.