Forhandlinger med Georgia

Andre forhandlingsrunde om en frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia fant sted 1.-4. desember 2015 i Genève, Sveits. Forhandlingene var preget av en positiv atmosfære og partene gjorde store fremskritt.

Forhandlingene ble ledet av viseminister Genadi Arveladze (Ministeriet for økonomi og bærekraftig utvikling) på vegne av Georgia og av ekspedisjonssjef Jan Farberg (Nærings- og fiskeridepartementet) på vegne av EFTA.

Under runden ble flere forhandlingsområder avsluttet, herunder konkurranse, TBT, SPS og avtalens generelle bestemmelser. Kapitlet for handel og bærekraftig utvikling ble avsluttet i forkant av runden. Etter andre runde er det kun handel med landbruksvarer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, handelstiltak og immaterialrett som gjenstår. Neste, og antageligvis siste, forhandlingsrunde vil finne sted i Tbilisi, Georgia, 24.-26. februar 2016.