Forhandlinger med Tyrkia

EFTA og Tyrkia avholdt tredje runde i forhandlingene om utvidelse av frihandelsavtalen fra 1992 i Ankara 1.-4. juni 2015. Frihandelsavtalen med Tyrkia er EFTAs eldste.

Hovedmålsettingen er å utvide frihandelsavtalen fra 1992 til å inkludere handel med tjenester, men også å modernisere frihandelsavtalen med nye bestemmelser om tvisteløsning, veterinærbestemmelser, og bestemmelser om arbeidstakerrettigheter og miljø. I forhandlingsrunden ble alle områder gjennomgått og det ble oppnådd enighet om nye bestemmelser om arbeidstakerrettigheter og miljø, og konkurranse. Det ligger også an til enighet om nye bestemmelser om handelsforenkling basert på den nye WTO-avtalen om handelsfasilitering. Det er fortsatt avstand mellom partene i forhandlingene om tjenester tilknyttet veitransport, samt immaterialrettigheter og tvisteløsning.