Forhandlingsrunde med Tyrkia

EFTA og Tyrkia gjennomførte en ny forhandlingsrunde om fornying av frihandelsavtalen i Genève 25. - 27. februar. Avtalen mellom EFTA og Tyrkia er EFTAs eldste avtale. Siden i fjor har det pågått forhandlinger om oppdatering og modernisering av avtalen. Dette innebærer blant annet at avtalen skal utvides til å dekke handel med tjenester, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Møterunden bekreftet at både EFTA og Tyrkia har klare ambisjoner for en omfattende utvidelse av frihandelsavtalen fra 1992. Avtalen mellom EFTA og Tyrkia regnes som kommersielt svært viktig og begge sider har fremmet omfattende forhandlingskrav om handel med tjenester som reflekterer deres kommersielle interesser. Norge prioriterer skipsfart, telekommunikasjon og energitjenester. Det forhandles i tillegg blant annet om handelsfasilitering, mattrygghet og tekniske handelshindre.

Neste forhandlingsrunde finner sted i Ankara i juni.