Møte med Den sørafrikanske tollunion (SACU)

Tredje møte i Den blandede komité mellom EFTA-statene og SACU (bestående av Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland) fant sted 22. april 2015 i Gaborone, Botswana. Norge ledet møtet på vegne av EFTA-statene.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og SACU av 2008 gir ikke frihandel for alle industrivarer. EU-bedrifter har til sammenligning nulltoll for nesten all sin industrivareeksport til Sør-Afrika som følge av EUs frihandelsavtale med Sør-Afrika.  Norges målsetting var derfor å få tilslutning fra SACU-landene til gjennomføring av forhandlinger om fjerning av toll. SACU stilte seg positiv til å starte forhandlinger om både industri- og landbruksvarer..  Videre var EFTA og SACU enige om å fornye frihandelsavtalens opprinnelsesregler og enkelte andre tolltekniske bestemmelser. EFTA foreslo også at partene ser på muligheten for å utvide den eksisterende avtalen med et kapittel om handel og bærekraftig utvikling.

Partene noterte at tidligere samarbeidsprosjekter for å gjøre SACU-landene bedre i stand til å utnytte fordelene ved frihandelsavtalen hadde vært vellykkede og utvekslet synspunkter på mulige nye prosjekter.

Det legges opp til å avholde første forhandlingsrunde 4. kvartal.