Møte med Færøyene om avgift på sild og makrell

Norge og Færøyene inngikk en frihandelsavtale i 1993. Over 20 år senere møttes partene til det første møtet i blandet komite under frihandelsavtalen etter uenighet om en færøysk avgift.

Møtet i blandet komité fant sted i Tórshavn 8. januar, og var kommet i stand etter uenighet mellom norske og færøyske myndigheter om hvorvidt en færøysk avgift på sild og makrell som landes i utlandet er et brudd på frihandelsavtalen fra 1993. Den færøyske avgiften på 2 danske kroner per kilo sild og makrell som landes av færøyske båter i havner utenfor Færøyene har bidratt til at svært få færøyske båter nå lander sild og makrell i Norge. Norske myndigheter mener avgiften er å forstå som en eksportavgift og et brudd på frihandelsavtalens bestemmelser.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og Færøyenes Lagmand Kai Leo Holm Johannesen hadde høsten 2014 dialog om saken, men Færøyene henviste i november spørsmålet til blandet komité under frihandelsavtalen mellom Norge og Færøyene. I den norske delegasjonen til blandet komité deltok eksperter fra NFD og UD. Fra norsk side ble møtet ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg i Nærings- og fiskeridepartementet.

- I denne saken er Færøyene og Norge uenige om jussen. Men siden dette er en gammel avtale, som ikke inneholder tvisteløsningsmekanismer, er det begrenset hvordan frihandelsavtalen kan bidra til å løse denne saken. Uansett var det viktig å fremme norske synspunkter i saken overfor et land som i andre sammenhenger er en viktig medspiller. Norge og Færøyene har en felles interesse av fri og uhindret handel med fisk og sjømat. Da må begge land praktisere de samme reglene hjemme, uttaler Farberg.