Møte mellom EFTA og Gulfstatene (GCC)

EFTA og Gulfstatene (GCC*) avholdt første møte i blandet komité under frihandelsavtalen i Muscat, Oman 15. januar. GCC arbeider fortsatt for å gjennomføre avtalen innen 1. juli. EFTA prioriterer møter med GCC i løpet av våren 2015 for å få dette på plass.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Gulfstatene trådte i kraft 1. juli 2014, men implementering av avtalen i GCC har latt vente på seg. GCC trenger mer tid for å innføre alle bestemmelsene i frihandelsavtalen, men tar sikte på å ferdigstille arbeidet innen 1. juli 2015. På møtet var det enighet om å fortsette samtalene med målsetting om rask implementering. Det ble avtalt møte mellom tolleksperter i EFTA-GCC for å legge til rette for dette.

Handelsavtalen mellom EFTA-statene og GCCs medlemsland omfatter handel med varer, handel med tjenester, konkurranse, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

*Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (Gulf Cooperation Council - GCC) består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.

Første møte i blandet komité EFTA - GCC