Møte mellom EFTA og Palestina

EFTA-statene og Palestina avholdt femte møte i blandet komité under frihandelsavtalen fra 1999. Samme dag ble det avholdt et møte i underkomiteen for tollsaker.

Under møtet utvekslet partene informasjon om den økonomiske utviklingene i EFTA-statene og Palestina og diskuterte spørsmål relatert til frihandelsavtalen.