Oppstart av forhandlinger med Georgia

Første forhandlingsrunde om en frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia fant sted 1.-4. september 2015 i Tbilisi, Georgia.

Forhandlingene ble ledet av viseminister Mikheil Janelidze (Ministeriet for økonomi og bærekraftig utvikling) på vegne av Georgia og av ekspedisjonssjef Jan Farberg (Nærings- og fiskeridepartementet) på vegne av EFTA.

Under runden ble alle forhandlingsområder diskutert, herunder handel med varer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, konkurranse, immaterialrett, avtalens generelle bestemmelser, tvisteløsning og handel og bærekraftig utvikling. Forhandlingene var preget av en positiv atmosfære og partene gjorde store fremskritt. Dato for det neste forhandlingsrunden er ikke fastsatt, men er tentativt planlagt å finne sted i november.