Tolvte forhandlingsrunde med Vietnam

Norge var vertskap for tolvte runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Vietnam. Møtene ble avholdt i Oslo 26.-29. mai 2015.

Partene har på en rekke områder kommet svært langt i forhandlingene, og de kom blant annet til enighet om et endelig resultat for henholdsvis handelsfasilitering, tvisteløsning og institusjonelle bestemmelser. Forhandlingene om varer er krevende, men partene arbeider videre med sikte på å komme nærmere en avslutning også av disse forhandlingene.

Neste forhandlingsrunde er berammet til Hanoi uken 19. oktober.