Tredje forhandlingsrunde med Filippinene

Tredje runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Filippinene fant sted i Bohol, Filippinene 21.-25. september 2015.

Det ble ført forhandlinger i ekspertgrupper på områdene handel med varer, handel med tjenester, investeringer, opprinnelsesregler, offentlige anskaffelser, konkurranse, handelstiltak, handel og bærekraftig utvikling, samt horisontale spørsmål.

Møtene var preget av en konstruktiv og positiv atmosfære, og tok preg av at Filippinene og EFTA ønsker en rask prosess, med sikte på sluttforhandlinger i løpet av kommende vinter. Begge parter uttrykker optimisme knyttet til videre prosess.

Det er berammet ytterligere en forhandlingsrunde, i november, med mulighet for en siste avsluttende runde i februar 2016.