Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EFTA og Mercosur forhandler om en frihandelsavtale

Norge, Sveits, Island og Liechtenstein er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale med Mercosur. Mercosur er en handelsblokk bestående av Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay. Første forhandlingsrunde fant sted i Buenos Aires den andre uken i juni.

EFTA og Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay) er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale. Det legges opp til en bred og ambisiøs avtale. Foruten handel med varer og tjenester vil avtalen dekke tema som investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling.

Første forhandlingsrunde fant sted i Buenos Aires fra 13.-16. juni 2017. Det var en meget vellykket første runde. Stemningen var god, og man la et godt grunnlag for videre forhandlinger. Siden man foreløpig er i en innledende fase ble mye av tiden brukt til å bli kjent med motparten og forstå hverandres respektive systemer, men man fikk også muligheten til å gå igjennom de forskjellige tekstforslagene.

På vareområdet er det klart av Mercosurs eksportinteresser i hovedsak ligger innenfor landbruksområdet, og man må derfor forberede seg på vanskelige forhandlinger etter hvert. Norges offensive interesser ligger innen industrivarer og tjenestesektoren, men det er også viktig å etablere et godt og forutsigbart regelverk for handelen.

Det ble bekreftet at neste forhandlingsrunde finner sted i Genève i slutten av august.

Mercosur, og spesielt Brasil, er et svært viktig marked for norske eksportbedrifter og en frihandelsavtale forventes derfor å gi mange positive effekter. Samhandelen med Argentina er forholdsvis lav, men markedet tiltrekker seg økende interesse fra norsk næringsliv.

Til toppen