Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forhandlingene med Vietnam fortsetter

Den fjortende forhandlingsrunden mellom EFTA og Vietnam fant sted i Geneve 9.-11. mai 2017. Dette var første gang partene møttes på ekspertnivå siden høsten 2015. Partene uttrykte et felles ønske om igjen å øke intensiteten i forhandlingene, med ambisjon om å snart kunne avslutte denne prosessen som har pågått siden 2012.

Forhandlingsdelegasjonen rapporterte om at man hadde hatt oppklarende diskusjoner om handel med varer, med gjennomgang av status og forventninger for markedsadgang for industrivarer inkl. fisk og jordbruksvarer. Forhandlingene om opprinnelsesregler er på det nærmeste ferdigstilt. På tjenestesiden har man kommet relativt langt i tekstforhandlingene, og forhandlingene om et kapittel om etableringer hadde også god fremgang. Partene diskuterte også immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser. På forhandlingsledernivå diskuterte man andre utestående spørsmål og veien videre for forhandlingene. Det ble bekreftet at neste forhandlingsrunde vil finne sted i uken 25. september, i Vietnam.

Avdelingsdirektør Sveinung Røren fra Norge ledet forhandlingene på vegne av EFTA, mens ekspedisjonssjef Luong Hoang Thai ledet den vietnamesiske forhandlingsdelegasjonen.

Vietnam er et viktig marked for Norge i Asia, og Vietnams sterke økonomiske vekst gjør det til et interessant marked innenfor blant annet akvakultur, IKT, maritim, energi samt olje og gass. Den norske samhandelen med Vietnam (varer og tjenester) beløp seg til over 5,5 milliarder kroner i 2015.

Til toppen