Nyheter om frihandelssavtaler

 • Kina og Norge møttes til forhandlinger i Oslo

  Den ellevte forhandlingsrunden mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale, ble avholdt i Oslo 14.-16. mai 2018.

 • 13. forhandlingsrunde mellom EFTA og Indonesia

  EFTA og Indonesia møttes til trettende forhandlingsrunde i Jakarta 6.-10. november. Partene er enige om å arbeide med sikte på avslutning av forhandlingene innen første halvdel av 2018.

 • EFTA og Mercosur forhandler om en frihandelsavtale

  Norge, Sveits, Island og Liechtenstein er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale med Mercosur. Mercosur er en handelsblokk bestående av Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay. Første forhandlingsrunde fant sted i Buenos Aires den andre uken i juni.

 • Forhandlingene med Vietnam fortsetter

  Den fjortende forhandlingsrunden mellom EFTA og Vietnam fant sted i Geneve 9.-11. mai 2017. Dette var første gang partene møttes på ekspertnivå siden høsten 2015. Partene uttrykte et felles ønske om igjen å øke intensiteten i forhandlingene, med ambisjon om å snart kunne avslutte denne prosessen som har pågått siden 2012.

 • EFTA og Mercosur forbereder seg på forhandlinger

  Fredag 17. februar møttes EFTA og Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) i Brussel for å diskutere oppstarten av forhandlinger om en frihandelsavtale. Det var et godt og konstruktivt møte, og begge sider uttrykte interesse for å komme i gang. EFTA og MERCOSUR ble enige om hvordan forhandlingene skal foregå, og at første forhandlingsrunde skal finne sted i Buenos Aires i Argentina, i juni 2017.

 • EFTA og Mexico oppdaterer frihandelsavtale

  EFTA møtte Mexico i Mexico City 30. august – 2. september for forhandlinger om oppdatering av den eksisterende frihandelsavtalen, som har vært operasjonell siden 2001.

 • Sjette forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia er avsluttet

  Sjette forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia fant sted i Kuala Lumpur 14.-17. mars 2016. Siden den femte forhandlingsrunden har Malaysia signert Trans Pacific Partnership Agreement (TPP). Det ble gjort begrensede fremskritt, men TPP bidro bl.a. til positiv utvikling i forhandlingene om immaterielle rettigheter.

Til toppen