Sjette forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia er avsluttet

Sjette forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia fant sted i Kuala Lumpur 14.-17. mars 2016. Siden den femte forhandlingsrunden har Malaysia signert Trans Pacific Partnership Agreement (TPP). Det ble gjort begrensede fremskritt, men TPP bidro bl.a. til positiv utvikling i forhandlingene om immaterielle rettigheter.

Det ble ført forhandlinger i ekspertgrupper om handel med varer, handel med tjenester, SPS, TBT, immaterielle rettigheter, rettslige og horisontale spørsmål, handel og bærekraftig utvikling, handelsfasilitering, opprinnelsesregler, handelstiltak og konkurranse. Neste runde er berammet til slutten av mai i Genève.