2. forhandlingsrunde med Hong Kong

Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Hong Kong ble avholdt i Hong Kong 28. juni – 2. juli 2010. Runden var preget av konstruktive diskusjoner og god fremgang på de fleste områder. Partene deler en ambisjon om å kunne avslutte forhandlingene i løpet av 2010.

EFTA og Hong Kong forhandler om en omfattende handelsavtale, som blant annet vil omfatte varehandel, handel med tjenester, offentlige anskaffelser, investeringer, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler og handelsforenkling.

Neste forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i Genève i slutten av august.