4. forhandlingsrunde mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan

4. runde i forhandlinger om en bred og moderne frihandelsavtale mellom EFTA og RuBeKa (Russland, Hviterussland og Kasakhstan) fortsatte i Kazan, Russland, fra 16. til 19. januar. EFTAs forhandlingsteam ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, Nærings- og handelsdepartementet, mens ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov ledet forhandlingene for RuBeKa.

Temaene som ble diskutert under denne runden var særlig handel med varer (inkludert fisk), landbruksprodukter, tjenester og investeringer, veterinære og plantesanitære tiltak (SPS), handelstiltak (antidumping m.v.), immaterielle regler, offentlige anskaffelser, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, tollprosedyrer og handel og bærekraftig utvikling.

Et norsk hovedsiktemål med forhandlingene med RuBeKa er å oppnå bedre markedsadgang og økt forutsigbarhet for norsk næringsliv i Russland utover de forpliktelser som Russland har påtatt seg i WTO. For den bilaterale forhandlingsprosessen er det derfor positivt at Russland på WTOs ministerkonferanse i desember ble akseptert som medlem av WTO. Forhandlingsresultatet i WTO danner utgangspunkt for de videre forhandlinger mellom EFTA og Russland.

Partene ble i Kazan enige om en aktiv arbeidsplan frem til neste forhandlingsrunde, som etter planen finner sted 16. til 19. april. Sted for forhandlingsrunden er foreløpig ikke fastsatt.