5. forhandlingsrunde mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan

5. forhandlingsrunde om en bred og moderne frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan fortsatte i Genève fra 16. til 19. april. EFTAs forhandlingsteam ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, Nærings- og handelsdepartementet, mens ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov ledet forhandlingene for Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

5. forhandlingsrunde om en bred og moderne frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan fortsatte i Genève fra 16. til 19. april. EFTAs forhandlingsteam ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, Nærings- og handelsdepartementet, mens ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov ledet forhandlingene for Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

Temaene som ble diskutert var handel med varer (inkludert fisk), landbruksprodukter, immaterielle rettigheter, tjenester og investeringer, veterinære og plantesanitære tiltak (SPS), tekniske handelsbarrierer (TBT), handelstiltak (antidumping m.v.), konkurranse, offentlige anskaffelser, opprinnelsesregler og tollprosedyrer.

Partenes innledende tilbud på varer (herunder fisk og landbruksprodukter) ble diskutert. Partene vil fortsette å diskutere disse tilbudene i videre forhandlinger.

Partene fortsatte diskusjonene om struktur og rammeverk for bestemmelser om tjenester og investeringer. Diskusjonen dreide seg særlig om hvilke investeringer som skal omfattes av frihandelsavtalen, og forholdet mellom frihandelsavtalen og bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler.

Det ble ikke avholdt møter om handel og bærekraftig utvikling denne runden. Partene tar sikte på å avholde et ekspertmøte om temaet i forkant av neste forhandlingsrunde.
EFTA understreket viktigheten av at avtalen inneholder henvisninger til demokrati, menneskerettigheter, rettsstatens prinsipper, bærekraftig utvikling, anti-korrupsjon og bedrifters samfunnsansvar.

Partene ble enige om en aktiv arbeidsplan frem til neste forhandlingsrunde, som etter planen finner sted i Ålesund 17. – 20. september 2012.