6. forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan avholdt

6. forhandlingsrunde om en bred og moderne frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan fant sted i Ålesund fra 17. til 20. september. EFTAs forhandlingsteam ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, Nærings- og handelsdepartementet, mens ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov ledet forhandlingene for Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

6. forhandlingsrunde om en bred og moderne frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan fant sted i Ålesund fra 17. til 20. september. EFTAs forhandlingsteam ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, Nærings- og handelsdepartementet, mens ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov ledet forhandlingene for Russland, Hviterussland og Kasakhstan.

Temaene som ble diskutert var handel med varer (inkludert fisk), landbruksprodukter, immaterielle rettigheter, tjenester og investeringer, veterinære og plantesanitære tiltak (SPS), tekniske handelsbarrierer (TBT), handelstiltak (antidumping m.v.), konkurranse, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling, opprinnelsesregler og tollprosedyrer.

Det var fremgang på en rekke forhandlingsområder. Partenes fortsatte diskusjonene om markedsadgang for varer (herunder fisk og landbruksprodukter) og om rammeverk for bestemmelser om tjenester og investeringer. EFTA understreket viktigheten av at avtalen inneholder henvisninger til demokrati, menneskerettigheter, rettsstatens prinsipper, bærekraftig utvikling, anti-korrupsjon og bedrifters samfunnsansvar.

Forhandlingene fant sted på Hotel Waterfront, Ålesund. Ålesunds ordfører Bjørn Tømmerdal inviterte sjefsforhandlerne til omvisning på Norsk maritim kompetansesenter i Ålesund onsdag 19. september.

Partene ble enige om en aktiv arbeidsplan frem til neste forhandlingsrunde, som etter planen finner sted i Kasakhstan i januar 2013.