EFTA og Russland, Kasakhstan og Hviterussland fortsetter forberedelsene til forhandlinger om en handelsavtale

Forberedelsene til forhandlinger om en handelsavtale mellom EFTA og tollunionen bestående av Russland, Kasakhstan og Hviterussland fortsatte i Genève 26. – 28. mai 2010.

Forberedelsene til forhandlinger om en handelsavtale mellom EFTA og tollunionen bestående av Russland, Kasakhstan og Hviterussland fortsatte i Genève 26. – 28. mai 2010.

EFTA og Russland fullførte i 2008 en felles forstudie som anbefaler at det inngås en handelsavtale mellom Russland og EFTA-statene. Partene har siden den gang samarbeidet for å forberede forhandlinger om en handelsavtale. Norge v/ambassadør Tor B. Næss er EFTAs talsperson i disse samtalene.

Russland etablerte med virkning fra 1. januar 2010 en tollunion med Hviterussland og Kasakhstan, og har bedt om at fremtidige forhandlinger omfatter alle tre landene. Fra norsk side er det avklart at det er mulig å forhandle med alle landene i tollunionen. En tilsvarende avklaring er nødvendig i de øvrige EFTA-statene før forhandlingene kan starte.

På møtet 26. – 28. mai ble belyst en rekke temaer av betydning for de fremtidige forhandlingene. Sentrale temaer var betydningen av tollunionen for en handelsavtale med EFTA og status for tiltredelsesforhandlingene i WTO for landene i tollunionen. 

Partene har som mål å fullføre forberedelsene til forhandlinger i løpet av de kommende måneder, blant annet gjennom ytterligere ekspertmøter på utvalgte områder.