EFTA og Vietnam enige om å utarbeide forstudie

Det ble 19. mai 2010 undertegnet en erklæring mellom EFTA-statene og Vietnam som markerer oppstarten av arbeidet med en forstudie. Forstudien skal berede grunnen for senere forhandlinger om en handelsavtale. Det er etablert en gruppe sammensatt av representanter fra myndighetene i EFTA og Vietnam. Målsetningen er at forstudien skal ferdigstilles og forelegges de respektive ministrene innen ett år.

Forstudien vil blant annet dekke handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter og bærekraftig utvikling.

Det har vært en betydelig økning i samhandelen mellom Norge og Vietnam de senere årene. Vietnam har blitt et stadig mer interessant marked for norsk næringsliv, med potensiale innen en rekke sektorer, blant annet maritim, marin, olje og gass, fornybar energi og telekommunikasjon.