Femte forhandlingsrunde med Ukraina

Femte forhandlingsrunde mellom EFTA og Ukraina ble avholdt 26. – 30. april 2010 i Kiev. Forhandlingene ble ledet av Valeriy Pyatnitskiy og Kristinn Árnason for henholdsvis Ukraina og EFTA. Flere forhandlingsområder ble ferdigforhandlet i løpet av runden. Partene deler en ambisjon om å avslutte forhandlingene i løpet av første halvår 2010.

For handel med tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, handelsforenkling, horisontale bestemmelser og tvisteløsning kom EFTA og Ukraina til enighet om juridiske tekster og forpliktelser i løpet av forhandlingsrunden. Innen områdene handel med varer og offentlige anskaffelser er det fremdeles noen få uavklarte spørsmål. Partene vil arbeide med å løse disse snarest.

Ukraina er et viktig marked for Norge, ikke minst for norsk eksport av fisk og sjømat. Den største norske investeringen i landet er Telenors del-eierskap i mobilselskapet Kyivstar.