Status for arbeidet med handelsavtaler

En rekke forhandlingsrunder har blitt avholdt første kvartal 2010. Oppstart av forhandlinger om en handelsavtale mellom EFTA og Hong Kong fant sted i januar, EFTA og Ukraina avholdt fjerde forhandlingsrunde i februar og syvende forhandlingsrunde mellom Norge og Kina fant sted i mars.

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Hong Kong fant sted 18. – 21. januar 2010 i Genève. EFTAs talsperson i forhandlingene var Christian Etter (Sveits), mens Leonai Tai ledet forhandlingene for Hong Kong. Forhandlingene ble holdt i en konstruktiv tone og det ble gjort betydelige fremskritt. Det tas sikte på inngåelse av en omfattende handelsavtale, som blant annet vil omfatte handel med varer, tjenester, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler og handelsforenkling.

Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Ukraina fant sted 16. – 19. februar 2010 i Kiev. Forhandlingene ble ledet av Valeriy Pyatnitskiy og Kristinn Árnason (Island) for henholdsvis Ukraina og EFTA. Ukraina er et viktig marked for norske varer og tjenester, og forhandlingsprosessen er høyt prioritert i Norge. Partene har en delt ambisjon om å avslutte forhandlingene i løpet av første halvår 2010.

Syvende forhandlingsrunde mellom Norge og Kina ble avholdt 23. – 25. mars 2010 i Beijing. Haakon B. Hjelde og Zhang Kening var forhandlingsledere for henholdsvis Norge og Kina. Forhandlingsrunden var preget av god fremgang. En handelsavtale mellom Norge og Kina vil bety mye for norsk næringsliv og prosessen med Kina er Norges hovedprioritet i arbeidet med handelsavtaler.