Andre forhandlingsrunde med Bosnia-Hercegovina

Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Bosnia-Hercegovina ble avholdt 23. – 25. mai 2011 i Sarajevo.

EFTA og Bosnia-Hercegovina forhandler med sikte på å ferdigstille en frihandelsavtale hvor hovedvekten ligger på handel med varer. I tillegg til forbedret markedsadgang og enklere vareflyt vil avtalen også inneholde bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter, immaterielle rettigheter, tvisteløsning mv. Runden var preget av god fremdrift og det tas sikte på å ferdigstille forhandlingene i løpet av året.

Inngåelsen av en frihandelsavtale med Bosnia-Hercegovina er et ledd i norsk Vest-Balkanpolitikk og vil bidra til økonomisk integrasjon av Bosnia-Hercegovina i Europa. Avtalen vil bidra til økt handel mellom Norge og Bosnia-Hercegovina.