Tredje forhandlingsrunde med India avholdt

Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og India fant sted i New Dehli 23.-26. februar 2009. Ambassadør Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch ledet forhandlingene på vegne av EFTA, mens Additional Secretary fra det indiske handelsdepartementet, Shri P. K. Chaudhery, ledet forhandlingene fra indisk side. Forhandlingspartene karakteriserte møtene som nyttige og konstruktive.

I løpet av de fire dager lange forhandlingene deltok Norge i forhandlinger om handel med varer og tjenester, opprinnelsesregler, handelsforenkling, tekniske handelshindringer, sanitære og veterinære tiltak, handelstiltak, konkurranseregler, investeringer og tvisteløsning. Ekspertene fra de ulike gruppene rapporterte om god fremgang på de fleste forhandlingsområder.

Denne fremgangen bygget på godt forarbeid på begge sider. EFTA og India møttes forrige gang i Genève 16.-19. desember 2008, og har i mellomtiden utvekslet tekster og informasjon på en rekke områder. For å bygge videre på den gode fremgangen er forhandlingspartene blitt enige om en rekke oppfølgingspunkter også etter denne forhandlingsrunden.

Neste forhandlingsrunde planlegges avholdt før sommerferien, sannsynligvis i siste halvdel av juni.