Andre forhandlingsrunde med Indonesia

EFTA og Indonesia avholdt andre forhandlingsrunde om en økonomisk samarbeidsavtale (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) i Genève 6.-7. juni 2011. Det ble oppnådd god fremdrift og partene er på de fleste forhandlingsområdene godt i gang med å forhandle om avtaletekst. Runden ble for øvrig benyttet til å kartlegge partenes ambisjonsnivå og posisjoner på de ulike forhandlingsområdene.

EFTA og Indonesia avholdt andre forhandlingsrunde om en økonomisk samarbeidsavtale (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) i Genève 6.-7. juni 2011. Det ble oppnådd god fremdrift og partene er på de fleste forhandlingsområdene godt i gang med å forhandle om avtaletekst. Runden ble for øvrig benyttet til å kartlegge partenes ambisjonsnivå og posisjoner på de ulike forhandlingsområdene.

EFTA og Indonesia har siden januar 2011 forhandlet om en handelsavtale. I tillegg til å være en klassisk frihandelsavtale vil avtalen inneholde samarbeidselementer, som faglig bistand og kapasitetsbygging. Siktemålet er en bred avtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, opprinnelsesregler, handelsforenkling, immaterialrettsbeskyttelse, bærekraftig utvikling og samarbeidselementer. Sveits leder forhandlingene på vegne av EFTA.

Indonesia er et stort marked i Asia, og et potensielt vekstmarked for Norge. Norsk eksport til Indonesia utgjorde i 2009 1,33 milliarder kroner, hvorav 412 millioner kroner var vareeksport og 920 millioner eksport av tjenester. En rekke norske selskaper er allerede etablert i Indonesia. Markedsadgang for norsk industrivareeksport, inkludert fisk, samt eksport av handel med tjenester, særlig skipsfartstjenester, energirelaterte tjenester og telekommunikasjon prioriteres.

Neste forhandlingsrunde er tentativt lagt til Indonesia i november 2011.