Andre forhandlingsrunde med Serbia

Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Serbia om inngåelse av en handelsavtale fant sted i Beograd i perioden 10.-12. juni. Forhandlingene ble ledet av forhandlingsleder Anniken Mordal og Bojana Todorovic for henholdsvis EFTA og Serbia.

Det ble gjort betydelige fremskritt og det er oppnådd enighet på de fleste områder, med noen få unntak. De utstående spørsmålene vil bli forsøkt løst før sommeren. Avtalen vil omfatte handelen med varer, immaterielle rettigheter, generelle bestemmelser for investeringer samt utviklingsklausuler for tjenester og offentlige anskaffelser. En handelsavtale med Serbia vil sikre norske eksportører av varer like gode betingelser som konkurrenter fra EU. Ambisjonen er å signere avtalen i løpet av høsten og at den kan tre i kraft neste år