Andre forhandlingsrunde med Ukraina

EFTA og Ukraina er i forhandlinger med sikte på inngåelse av en omfattende handelsavtale, som blant annet vil omfatte handel med varer, tjenester, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler og handelsfasilitering.

EFTA og Ukraina er i forhandlinger med sikte på inngåelse av en omfattende handelsavtale, som blant annet vil omfatte handel med varer, tjenester, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler og handelsfasilitering. Runden var preget av god fremgang på samtlige områder og legger et godt grunnlag for den videre prosessen.

I 2008 eksporterte Norge varer til Ukraina for 1.5 milliarder kroner og importerte for 841 millioner kroner. En vesentlig del av vareeksporten til Ukraina var fisk og fiskeprodukter. Den største norske investeringen i landet er Telenors del-eierskap i mobilselskapet Kyivstar. Handelen mellom Norge og Ukraina er i vekst, og en handelsavtale prioriteres høyt.

Tredje forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i Geneve i november.