Andre forstudiemøte med Vietnam

Andre møte i forstudiegruppen mellom EFTA og Vietnam ble avholdt 16. – 17. november 2010 i Hanoi. Ekspedisjonssjef Luong Hoang Thai (Industri- og handelsdepartementet) og avdelingsdirektør Sveinung Røren (Nærings- og handelsdepartementet) ledet møte på vegne av henholdsvis Vietnam og EFTA.

Andre møte i forstudiegruppen mellom EFTA og Vietnam ble avholdt 16. – 17. november 2010 i Hanoi. Ekspedisjonssjef Luong Hoang Thai (Industri- og handelsdepartementet) og avdelingsdirektør Sveinung Røren (Nærings- og handelsdepartementet) ledet møte på vegne av henholdsvis Vietnam og EFTA.

Forstudiegruppen ble etablert i mai 2010 ved undertegningen av en erklæring mellom EFTA-statene og Vietnam og første møte i forstudiegruppen ble avholdt i august 2010. Forstudien skal berede grunnen for senere forhandlinger om en handelsavtale og er sammensatt av representanter fra myndighetene i EFTA og Vietnam. Det andre møtet i forstudiegruppen var svært konstruktivt og det ble gjort betydelige fremskritt.

Forstudien vil blant annet dekke handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter og bærekraftig utvikling.

Neste møte i forstudiegruppen vil etter planen avholdes i Vietnam i januar 2011.