Åttende forhandlingsrunde med Kina

Åttende forhandlingsrunde om en handelsavtale mellom Norge og Kina ble avholdt 14. – 16. september 2010 i Oslo. Ambassadør Haakon B. Hjelde (Nærings- og handelsdepartementet) og avdelingsdirektør Sun Yuanjiang (Ministry of Commerce) var forhandlingsledere for henholdsvis Norge og Kina. Runden bar preg av god fremgang på flere områder.

De sentrale tema for denne forhandlingsrunde var handel med varer, handel med tjenester, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære tiltak, handelstiltak, opprinnelsesregler, handelsforenkling, samarbeid og bærekraftig utvikling.

Under runden ble det avsatt god tid til informasjonsutveksling og gjennomgang av hovedinteresser, tilbud og krav. Deler av den kinesiske delegasjonen dro også på besøk til Tollregionen Oslo og Akershus for å få informasjon om de norske eksportprosedyrene.