Åttende forhandlingsrunde med India

Åttende forhandlingsrunde mellom EFTA og India ble avviklet i New Dehli 15.–17. juni. Under møterunden ble det lagt til rette for å starte detaljerte forhandlinger om markedsadgang for handel med tjenester og varer i neste møterunde.

Selv om partene ikke har utvekslet tilbud om eliminering av toll på alle områder, ble partenes forventninger klargjort med sikte på gjennomgang av flere forhandlingstilbud under neste forhandlingsrunde. Partene gjennomgikk sine prioriteringer for handel med tjenester og inntrykket er at India er innstilt på å søke å imøtekomme Norge innenfor de begrensninger som indisk lovgivning setter. Under møterunden ble det klart at India har høyere ambisjoner i forhandlingene om investeringsbeskyttelse enn EFTA kan imøtekomme.

Neste forhandlingsrunde er berammet til september 2011 i New Dehli. Det skal i forkant avholdes møte mellom partene på forhandlingsledernivå.