Konsultasjoner med Singapore, -send oss dine innspill!

13.-14. mars skal det holdes møte i Den blandede komité for EFTA-Singapore handelsavtalen.

13.-14. mars skal det holdes møte i Den blandede komité for EFTA-Singapore handelsavtalen.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Singapore relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Singapore eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og handelsdepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende.

Den blandede komité for avtalen består av EFTA-landene og Singapore og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Møtet i mars er andre gang partene møtes.

Den blandede komité skal påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens bestemmelser. Et av temaene det skal fokuseres på er utvidelse av handel med tjenester. I lys av utviklingen på tjenesteområdet siden 2002 da avtalen ble fremforhandlet, har partene fremsatt krav til hverandre på tjenesteområdet.


Klikk her for å sende oss innspill.

Klikk her for å lese med om handelsavtalen med Singapore.