EFTA-Mexico avtalen fyller 6 år

For 6 år siden, i juli 2001, trådte EFTA-Mexico handelsavtalen i kraft. EFTAs handelsavtale med Mexico er en av de mest omfattende avtalene mellom EFTA og et tredjeland.

For 6 år siden, i juli 2001, trådte EFTA-Mexico handelsavtalen i kraft.  EFTAs handelsavtale med Mexico er en av de mest omfattende avtalene mellom EFTA og et tredjeland.

Handelsavtalen med Mexico var den første annengenerasjonsavtalen som EFTA inngikk. En annengenerasjonsavtale omfatter ikke bare handel med varer (industrivarer, fisk og marine produkter), men også forpliktelser for handel med tjenester, investeringer, konkurranse, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter.

EFTAs eksport til Mexico har økt siden handelsavtalen trådte i kraft. Etter at handelsavtalen med Mexico trådte i kraft har Mexico gradvis senket sine tollsatser fra 8% til 0 for varer og fisk. Klikk her for å se utviklingen i vareeksporten fra EFTA til Mexico

Hovedandelen av norges eksport til Mexico er olje, maskiner, papir, optiske instrumenter og fisk. Fra Mexico importerer Norge hovedsakelig maskiner, elektriske maskiner, fartøy og optiske instrumenter.

Handelsavtalen innholdt en utviklingsklausul for handel med tjenester. Både EFTA og Mexico er i ferd med å utarbeide tilbud for tjenester. Når dette arbeidet kommer i havn vil dette kunne styrke norske tjenestebedrifters vilkår i Mexico.


Klikk her for å lese mer om handelsavtalen.

Klikk her for å lese mer om handelsavtaler med andre land.