EFTA og India møttes til forhandlinger i New Dehli

EFTA og India gjennomførte en forhandlingsrunde i New Dehli 5.–7. mars og avholdt et eget møte om skipsfart 12. mars. For å øke fremdriften i forhandlingene ble det satt frist for nye forhandlingstilbud for varer og tjenester som skal gjennomgås i møter i mai.

EFTA og India gjennomførte en forhandlingsrunde i New Dehli 5.–7. mars og avholdt et eget møte om skipsfart 12. mars. For å øke fremdriften i forhandlingene ble det satt frist for nye forhandlingstilbud for varer og tjenester som skal gjennomgås i møter i mai.
 
Forhandlingene på kjerneområder som eliminering av toll og handel med tjenester går fortsatt langsomt, og betydelig fremdrift på disse områdene er påkrevet før forhandlingene kan ferdigstilles. Norge ønsker eliminering av industrivaretoll, særlig for kjemikalier, maskiner, måleinstrumenter og fisk. Norge prioriterer ellers telekommunikasjon, skipstransport, sjøforsikring og energitjenester. Forhandlingene om skipstransport er positive, men krevende.

Med sikte på å øke fremdriften i forhandlingene ble partene enige om frist for utveksling av nye tilbud for handel med varer og handel med tjenester. Det ble berammet møter i begynnelsen av mai for å forhandle tilbudene.

Partene ble enige om å avvikle et eget møte for gjennomdrøfting av tekster om arbeidstakerrettigheter og miljø i løpet av våren.

Det er ikke utsikter til at forhandlingene kan avsluttes allerede første halvår 2012 som tidligere antatt. Partene arbeider for at forhandlingene skal avsluttes i løpet av 2012.