EFTA og Indonesia møttes til forhandlinger i Engelberg

Femte forhandlingsrunde om en økonomisk samarbeidsavtale mellom EFTA og Indonesia fant sted i Engelberg 3.-6. juli 2012.

Det ble avholdt ekspertmøter om de fleste forhandlingstema, deriblant varer, tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, bærekraftig utvikling, tvisteløsning og kapasitetsbygging.

Under møterunden ble avtaleforslag og avtalestruktur diskutert. Det var alt i alt en positiv møterunde der partene oppnådde økt forståelse for hverandres posisjoner, og det ble lagt et godt grunnlag for videre interne konsultasjoner. Inntrykket er at Indonesia legger stor vekt på at dette skal være en økonomisk samarbeidsavtale der kapasitetsbygging er en integrert del av avtalen.

Neste forhandlingsrunde er foreløpig berammet til første kvartal 2013. EFTA arbeider for at det blir gjennomført ekspertmøter høsten 2012 som forbereder til neste forhandlingsrunde.