EFTA og Indonesia møttes til forhandlinger på Bali

EFTA og Indonesia avholdt tredje forhandlingsrunde om en økonomisk samarbeidsavtale på Bali 1.-4. november. Det ble oppnådd god fremdrift på de fleste forhandlingsområdene og det er lagt til rette for mer detaljerte forhandlinger om markedsadgang for både varer og tjenester neste runde.

EFTA og Indonesia avholdt tredje forhandlingsrunde om en økonomisk samarbeidsavtale (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) på Bali 1.-4. november 2011. Det ble oppnådd god fremdrift på de fleste forhandlingsområdene og det er lagt til rette for mer detaljerte forhandlinger om markedsadgang for både varer og tjenester neste runde.

Det ble gjort betydelige fremskritt under den siste møterunden mellom EFTA og Indonesia. Partene har kommet godt i gang med forhandlinger om avtaletekst, og det tas sikte på å gå mer konkret inn på markedsadgang for varer og tjenester neste runde.

EFTA og Indonesia har siden januar 2011 forhandlet om en handelsavtale. I tillegg til å være en klassisk frihandelsavtale vil avtalen inneholde samarbeidselementer, som faglig bistand og kapasitetsbygging. Siktemålet er en bred avtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, opprinnelsesregler, handelsforenkling, immaterialrettsbeskyttelse, bærekraftig utvikling og samarbeidselementer. Sveits leder forhandlingene på vegne av EFTA.

Indonesia er et stort marked i Asia, og et potensielt vekstmarked for Norge. Norsk eksport til Indonesia utgjorde i 2009 1,33 milliarder kroner, hvorav 412 millioner kroner var vareeksport og 920 millioner eksport av tjenester. En rekke norske selskaper er allerede etablert i Indonesia. Markedsadgang for norsk industrivareeksport, inkludert fisk, samt handel med tjenester, særlig skipsfartstjenester, energirelaterte tjenester og telekommunikasjon prioriteres.

Neste forhandlingsrunde er tentativt lagt til Indonesia i mars 2012.